اگزاست فن
اگزاست فن یا هواکش از جمله تاسیسات سیکل گردش هوا است که بوسیله القای نیروی گریز از مرکز توسط اگزاست فن و نوع طراحی فن موجب اگزاست هوا میگردد همچنین انواع اگزاست فن شامل سانتریفیوژ ،آکسیال رادیال، پشت بامی، سقفی و قارچی است. هدف از بکارگیری اگزاست فن خروج گرما ،چربی حذف آلودگی مازاد محیط است.

در حال نمایش 2 نتیجه

X