کولینگ تاور یا برج خنک کننده
نوعی سیستم دفع حرارت است مبتنی بر فرآیند سرمایش تبخیری که جهت تولید آب خنک مورد نیاز در صنایع مختلفی از جمله نیروگاههای تولید برق، پتروشیمی ها تولید مواد غذایی و همچنین برای تأمین آب خنک کاری لازم در چیلر آب خنک چیلرهای تراکمی (آبی) و چیلر جذبی نیز به کار می رود.

در حال نمایش 2 نتیجه

X